2011. június 7., kedd

Pünkösdi áhítat vázlata Bohren imakönyve alapján

Pünkösdhöz közeledve ajánljuk olvasóink figyelmébe az alábbi áhítatvázlatot, amit Rudolf Bohren Tanuljunk imádkozni! Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján című kiadványunk felhasználásával készítettünk.

Pünkösdi áhítat
Rudolf Bohren Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján
című könyve nyomán
Keresztyén életünkben az a láthatatlan fonál, ami naponta összeköt minket Istennel, az imádság. A Szentlélek által imádkozunk, ezért pünkösdkor, a Szentlélek kitöltésének ünnepén helye van az imádságról és az imaélet elmélyüléséről szólni, illetve imádkozni.
Rudolf Bohren könyvében – amely a Kálvin Kiadónál jelent meg idén, Békefy Lajos fordításában – Pál apostol és Kálvin a két tanítómester az imádságban. Pál apostol leveleiből válogatott igék és egy-egy Kálvintól származó idézet tartozik minden imádsághoz. Ezek egy gyülekezeti bibliaórán vagy egy rendhagyó pünkösdi áhítaton felolvasva, énekekkel összekötve vezethetnek bennünket a Szentlélek kitöltésének ünnepén.
Részletek a könyv bevezetőjéből:
Minden gyermek tud imádkozni, de a keresztyénség „előimádkozója”, Pál apostol figyelmeztet: nem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Az imádkozás gyermekien könnyű dolog, mégis az, aki imádkozásával változtatott a világon, maga sem tudja, „hogyan kell” (Róm 8,26). Ezért nagyon is szükséges az imádkozást tanulni, gyakorolni, alakítani, készségünket fejleszteni – miközben az imádság végig a háttérben marad, ahogy a véráram az erekben… a gyakorlással soha nem leszünk készen. Senki nem lesz közülünk tökéletes mestere az imádkozásnak. Valóban létezik sajátos elhívás az imádságra, de senkiből sem lesz az ima gyakorlásának specialistája, szakértője… „Az emberiség útja vagy a magasztalás, vagy a »sírás és fogcsikorgatás« felé tart” (R. Bohren, Das Gebet, 2005, 318). Ezért „gyakorold magad a kegyességben” (1Tim 4,7). A kegyesség helyett mondhatjuk azt is, hogy „istenfélelemben”, „istenességben”. – És ezt valóban gyakorolni kell, mint egy zeneszerző által lekottázott zeneművet? Igen, a Szentírásban megláthatjuk azokat a hangjegyeket, amelyek a kegyességről, az istenfélelemről, az „istenes életről” szólnak, a legnagyszerűbb dologról, amiben gyakorlatot szerezhetünk!… Minden gyakorláshoz szorgalom, kitartás, ismétlés szükséges, hát még akkor, ha feltétlenül rejtve kell maradnia. A lustaság bűne ezen a téren zavartalanul képes terjedni. Könyvemet azért írtam, hogy szembeszálljak az imaélet lanyhulásával – a magaméval is.
Az alábbi összeállítás a könyvből vett idézetekből és a Református énekeskönyv, illetve Az Úrnak zengjen az ének című ifjúsági énekeskönyv pünkösdhöz kapcsolódó énekeiből áll. Javasoljuk, hogy három felolvasó, három külön hang szólaltassa meg a könyvben található bibliai idézeteket, az imádságokat és a Kálvintól származó idézeteket. Először mindig az ige szólaljon meg, azt kövesse a Kálvintól vett idézet, és a harmadik legyen az imádság. A könyv bevezetőjéből vett részletek jobban megvilágosíthatják a hallgató számára, mi is volt Bohren szándéka, ezért azt is érdemes felolvasni.
Ez egy javaslat egy pünkösdi áhítatra, amelynek természetesen meg lehet változtatni az elemeit. Lehet más énekeket választani, lehet halk hangszeres zenével kísérni a felolvasást, lehet más idézeteket választani a könyvből, a lelkész vagy az áhítatot vezető gyülekezeti munkatárs bevezetheti saját szavaival is az alkalmat.
Ezek alapján a következőképpen lehet megtartani a pünkösdi áhítatot:
1. Bevezető az ünnepről, az áhítat menetéről, a könyv bevezetőjéből vett részletek felolvasása.
2. Református énekeskönyv (RÉ) 377 Szentlélek végy körül bennünket
3. Bohren 16., 17., 19. o. (ige, Kálvin idézet, imádság)
4. RÉ 372:1–3 Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének…
5. Bohren 26., 30., 33. o.
6. RÉ 372:4–7 Te tanítád régenten a prófétákat…
7. Bohren 34., 42., 44. o.
8. Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv) 129. Lélek fuvalma, jöjj…
9. Bohren 48., 71., 93., 82. o.
10. Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv) 122. Szentlélek, jövel…
11. Bohren 45., 47., 85. o.
12. RÉ 463 Isten élő Lelke, jöjj…
13. Bohren 87., 91., 130. o.
14. Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv) 136. Semmi felől ne aggódjál…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése