2010. december 22., szerda

A Biblia a legjobb ajándék

[Reformátusok Lapja] Az idei adventben is több alkalommal találkozhattunk könyvvásárokon a Kálvin Kiadó munkatársaival és kiadványaival. A kiadó az idei évben az állandó kiadványok – Biblia, énekeskönyv – megjelentetése mellett olyan könyvek kiadására törekedett, amelyekre egyrészt igény mutatkozott, másrészt tartalmuk hiánytémának számít az egyházi könyvkiadás kínálatában.

2010. december 21., kedd

Európai unalom? – Confessio 2010/4

Megjelent a Confessio 2010/4. száma. A lapszám a magyar EU-s elnökség összefüggésében az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseket járja körül. 

A tartalomból: 

2010. december 20., hétfő

Tájékoztatás: Református Egyház című folyóirat

Tisztelettel tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy a MRE Zsinatának 2010. november 18-ai határozata szerint a Református Egyház című folyóirat 2011. január 1-jétől a Magyarországi Református Egyház és hivatalos testületei egyházi közlöny funkcióját látja el. A Református Egyház című közlöny elektronikus és nyomtatott formában a MRE minden gyülekezete és intézménye számára a közegyházi költségvetés terhére megküldésre kerül. 

A Theologiai Szemle és a Confessio mellett a lelkipásztori és nevelői munkát segítő, az igehirdetésre való felkészülést támogató folyóiratként Előfizetőink szíves figyelmébe ajánljuk az Igazság és élet című folyóiratot, amely előfizethető a folyóirat kiadójánál: 
Református Továbbképző Intézet, 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 
Tel./fax: 52/516 826. 
E-mail: tovabbk@drk.hu. 

A Theologiai Szemle és a Confessio előfizethető és megvásárolható a Kálvin Kiadónál. 

2010. december 14., kedd

Bibliai névtár könyvben és CD-n

Siska Ágota (szerk.)
Bibliai névtár
Tulajdonnevek konkordanciája hat magyar bibliafordítás alapján
ISBN 978 963 558 168 9; fekvő A/4; 808 oldal; kartonált; 5 000 Ft

A hat magyar bibliafordítás alapján készült kötet fontos „háttéranyag” a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó munkájához, amely rendszerezett, táblázatos formában ad eligazítást a biblikus szakembereknek és a Biblia iránt érdeklődő olvasóknak arról, hogy a Szentírásban előforduló tulajdonnevek milyen magyar átírásban szerepelnek a különböző, ma is használatban lévő felekezeti (katolikus, protestáns, zsidó) fordításokban. E hiánypótló kiadvány nemcsak értékeit és a benne foglalt több éves kutatómunkát, de méreteit tekintve is hatalmas, ezért a könnyebb kezelhetőség és a szakemberek számára elengedhetetlen keresési funkció érdekében változatlan tartalommal CD-n, PDF formátumban is elérhető.

2010. december 7., kedd

Hét lakótelepi gyülekezet - Könyvajánló a Lelkipásztorban

Szabó Lajos alábbi ismertetője a Lelkipásztor című evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2010/12. számában jelent meg.

Czövek Tamás (szerk.):
Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft

[Lelkipásztor]  Nagy bátorság és elszánás kell ahhoz, hogy valaki egy lakótelepi környezetben gyülekezetalapításon fáradozzon. Kitartásra és koncentrációra van szüksége annak, aki erre vállalkozik. Nem hiányozhat az evangéliumi derű és az élet különféle helyzeteihez igazodó egyszerű jókedv sem. Ebben a rendkívüli módon összetett és színes környezetben, ami a lakótelep, fantáziadús és gyakorlatias lelkészek munkájának mégiscsak lehet szép eredménye. Magyarországon több mint kétmillió ember él lakótelepi lakásokban.

Az újkori gyakorlati teológiának egyik nagy kérdése az, hogy hogyan lehet közzétenni és sokak számára segítségként leírni egy-egy gyülekezet sikerének történetét. Ne legyen ez dicsekvés vagy élménybeszámoló, hanem olyan leírás, ahonnan tényleg meríthet az, aki a saját gyülekezeti közösségének sorsán gondolkodik. A történelmi egyházakra ma hazánkban inkább jellemző a stagnáló, vagy épp a fogyatkozás útját járó gyülekezeti állapot.

Mit olvasnak a magyarok?

A Magyar Nemzet beszámol az Országos Széchényi Könyvtár kutatóinak felméréséről. Az, hogy a megkérdezettek közel fele egyáltalán nem olvas, első és második pillantásra is rossz hír. Az elemzők azonban a lehetőségeket is látják a felmérés eredményeiben. Olvasásra ajánljuk: Mit olvasunk 2010-ben?

2010. december 6., hétfő

Karácsonyi áhítat a Kálvin Kiadó könyvei alapján

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat évek óta tart karácsonyi áhítatot saját kiadványainak felhasználásával. Az énekeket együtt lehet énekelni, a felolvasandó bibliai szakaszokat, imádságokat és magyarázó részt ki lehet osztani a résztvevők között. Egy ilyen áhítatot akár családi körben, akár gyülekezetben, szociális otthonban, akár lelkipásztor hiányában is meg lehet tartani, a közös ünneplés élményével, a karácsony üzenetének elmélyítésével. 

2010. december 4., szombat

Kulturális önvizsgálat – ismertető Imre László könyvéről

A Könyvhét decemberi számában olvasható Pompor Zoltán ismertetője a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvről.

Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
ISBN 978 963 558 149 8; kartonált; 124 oldal; 1400 Ft 

[Könyvhét] A 16. századtól kezdve a magyarországi kultúrát és a magyar nyelvet jelentősen befolyásolta a protestantizmus. A protestáns egyházakhoz a reformáció nagy hullámának elcsendesülését követő évszázadokban is olyan értékek kapcsolódtak, mint az „érzelmi egyszerűség és bizonyosság, kényes erkölcsi tisztaság, a pompától, fényűzéstől idegenkedő puritánság, erős nemzeti kötődés, a magyar nyelv és múlt iránti felelősségérzet”.