2010. szeptember 28., kedd

Új! „Lélekerősítő írások” betegágyon fekvőknek

Gál Judit (szerk.)
„Uram, akit szeretsz, beteg...”
Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek
ISBN 978 963 558 162 7; 112×197 mm; 52 oldal; irkafűzött; 260 Ft

A betegágy különös hely – betegnek, segítőnek, látogatónak egyaránt. 
A testet, lelket, hitet próbáló fájdalmak és a szenvedés útján kérdések merülhetnek fel. Elbizonytalanodás, sokszor a tehetetlen harag járja át azokat, akik ebbe a helyzetbe kerülnek. Ki segít? Meddig kell várni? Hogyan lehet végigjárni az utat? Mikor ér véget a fájdalom, és mi ad erőt közben?
Ez a kis füzet a naponkénti beteglátogatások tapasztalataiból született. Református kórházlelkészek írták és gyűjtötték össze, akik évek óta járják a kórtermeket, ülnek csendben a betegágyak mellett, keresik az igét, a vigasztaló szót, a megszólaló és megszólító lelki gyógyszert.
Azzal a hittel és vággyal adjuk kézbe a néhol ismerős, máshol új gondolatokat, hogy minél több betegágy mellé eljusson, csendesítsen és erősítsen az Áldott Orvos gyógyító szeretetének eszközeként.

2010. szeptember 21., kedd

Együtt az asztal körül – új könyv családi áhítatokhoz

Bernard-Zoltán Schümmer
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
Illusztrálta: Judit Schümmer
ISBN 978 963 558 161 0; 152×167 mm; keménytáblás; 148 oldal; 2500 Ft

Együtt a család, az asztal ebédhez vagy vacsorához terítve. A gyerekek kíváncsian figyelik, kinek a kedvencét főzte anya, aki körbepillant, mielőtt leül, hogy nem hiányzik-e valami. Az asztalfőn apa – megvárja, hogy elkezdhesse az imádságot. Kicsik és nagyok együtt köszönik meg Istennek, hogy gondoskodik róluk.

A finom vonalú rajzokkal gazdagon illusztrált könyv olyan bibliai idézetek és hozzájuk illeszkedő, egyszerűen megfogalmazott imádságok gyűjteménye, amelyeket a közös családi étkezések előtti meghitt, áhítatos percekben olvashat fel egy felnőtt vagy egy iskolás gyermek.

2010. szeptember 20., hétfő

Karl Barth és a Kultúrfitnesz: Szemvillanások a rádióban


2010. szeptember 21-én az MR2-Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című adásában (este 8 és 9 között) Horváth Gergely szerkesztő-műsorvezető ajánlja röviden Karl Barth: Szemvillanások (Kálvin Kiadó, 2008) című könyvét.
Aki hallgatni akarja: FM 94,8 vagy ide kattint.
Aki olvasni akarja (reméljük, sokan):

Karl Barth
Szemvillanások
Fordította: Zámbóné Tóth Emese
ISBN 963 558 060 6; Fr/5; kartonált; 224 oldal; 950 Ft

(vásárlás: www.kalvinkiado.hu)

2010. szeptember 19., vasárnap

Bibliaolvasásról és a keresztyén irodalom fontosságáról – Kálvin szavaival

„...így kell nekünk is olvasni a Szentírást: ami világos és amiben Isten feltárja előttünk az ő szándékát, azt vágyakozva és készségesen illik elfogadni, és ami még nem világos előttünk, azt ki kell hagyni, amíg nagyobb világosságban nem ragyog. Ha nem fáradunk bele az olvasásba, el fogjuk érni, hogy a Szentírás kitartó olvasással meghitt barátunkká válik. (...)
...nem lehet azt remélni, hogy valaki tanulékonynak mutatkozzék, aki a saját okosságában bizakodva felfuvalkodott. Ezért van az is, hogy ma olyan kevesek számára hasznos a Szentírás olvasása, mivel száz közül egy ha akad, aki szívesen vállalkozik a tanulásra. Ugyanis amikor majdnem mindenki szégyelli a tudatlanságát, mindenki inkább gőgösen ragaszkodik hozzá, semmint hogy más tanítványának tűnjék. Sőt ezek nagy része gőgösen mások tanítója akar lenni. Jegyezzük meg azonban, hogy az udvari főember tudatában volt ugyan a saját tudatlanságának, mégis a Szentírás olvasása folytán Isten tanítványa volt. Ez a Szentírás igazi megbecsülése, amikor felismerjük, hogy olyan bölcsesség van benne elrejtve, amely minden érzékünket felülmúlja és meghaladja, de ezért mégsem vonakodunk tőle, hanem szorgalmasan olvasva várjuk a Lélek megnyilatkozását, és kérjük, hogy adassék nekünk, aki megmagyarázza. (...)
Így kell gondolkoznunk, ha azt akarjuk, hogy Isten legyen a tanítónk, akinek a Lelke azon nyugszik meg, „aki nyomorult és megtört szívű”. Ha valaki nem bízik magában, és tanulékonynak mutatkozik, inkább angyalok szállnak le az égből, hogy minket tanítsanak, semmint hogy az Úr engedje, hogy mi hiába gyötrődjünk. Ámbár az udvari főember példája alapján minden segítséget fel kell használnunk, amit az Úr nekünk a Szentírás megértéséhez felkínál. A bolond emberek ihletettséget várnak az égből, miközben Isten szolgáját megvetik, akinek a keze kellene hogy irányítsa őket. Mások éleslátásukban elbizakodva senkit sem tartanak érdemesnek meghallgatni, semmilyen magyarázatot nem tartanak érdemesnek elolvasni. Pedig Isten nem akarja, hogy elutasítsuk azokat a segítő eszközöket, amelyeket nekünk szán, és nem tűri, hogy azokat büntetlenül megvessük. Itt arra is gondolnunk kell, hogy nemcsak az Írás adatott nekünk, hanem egyidejűleg magyarázók és tanítók is rendeltettek, hogy minket segítsenek. (...) Ez minden bizonnyal nem közönséges ajánlása a külső igehirdetésnek, amikor az angyalok hallgatnak, és az emberek szájából hangzik fel Isten szava a mi üdvösségünkre.”
(Kálvin János: Az apostolok cselekedetei magyarázata, 
ford. Szabó András, ford. átdolg. Domány Judit. Megjelenés előtt.)

2010. szeptember 17., péntek

Új könyvünk a lakótelepi református gyülekezetekről

Czövek Tamás (szerk.):
Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft

Magyarországon több mint 2 millió ember él lakótelepi lakásokban. Az egykor technológiai újításként létrehozott városrészek ma egyre több problémával küszködnek. Sokáig kívül estek az egyházak működési területén, nélkülözve templomot és gyülekezetet. Az elmúlt 20 évben számos missziói szemléletű lelkész fordult a lakótelepek felé és kezdett evangelizálni és közösséget építeni a toronyházak között. A könyvben megismerhetjük hét lakótelepi református gyülekezet születésének és növekedésének a történetét. Budapest-Gazdagrét, Budapest-Káposztásmegyer, Budapest-Rákoskeresztúr, Budapest-Őrmező, Pécs-Kertváros, Miskolc Avas-Dél és Szigetszentmiklós-Újváros lelkészei és gyülekezeti tagjai vallanak arról, hogyan formálódott missziói szemléletük, munkatársi közösségük, és milyen sikerek és kudarcok között alakultak gyülekezeteik.

2010. szeptember 16., csütörtök

Négy történelmi regény: Miként a csillagok

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok
Négy történelmi regény
ISBN 978 963 558 159 7; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

A kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász Péterről (Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat…”), egy Szenci Molnár Albertről (Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság nótáriusa).
*
Példaemberek messze fénylő tetteinek veretes krónikái; régmúlt és jelenkor hitpróbáló magyar sorsküzdelmeinek freskói és színdús életképei: megannyi vetülete a kiváló prózaíró, Tóth-Máthé Miklós szerteágazó, változatosan gazdag életművének, amelyben az elbeszélésformák – regényektől a tárcanovellákig –, a historikus drámák vagy a humoros karcolatok mára már negyedszáz kötetbe foglalt sokasága jelenít meg erkölcsöt és igazságlátást, s világítja be – szenvedéllyel és kedéllyel – az emberlét: az idő és a reménység örök távlatait.
(Bertha Zoltán)

A regények korábban megjelentek a Református Sajtóosztály gondozásában. 
Jelen kötet az Alföldi Nyomda Méliusz Műhelyének 2001-es kiadását teszi újra hozzáférhetővé megújult formában.

A szerző Pecúrok című regénye a Református Pedagógiai Intézet gondozásában újra megjelent, és szintén kapható Kiadónknál. 
Tóth-Máthé Miklós
Pecúrok
RPI, ISBN 978 963 970 043 7; A/5; keménytáblás; 160 oldal; 1785 Ft
Bővebb információ: pecurok.hu

2010. szeptember 13., hétfő

2010. szeptember 12., vasárnap

Rákospalota-Újváros: Missziói napon mutatkozik be a Bibliatársulat és a Kiadó

Szeptember 18-án (szombaton) 16 órától Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója lesz Budapest-Rákospalota-Újváros református gyülekezetének vendége a közösség missziói napja keretében. Téma: Biblia, keresztyén könyv, misszió.