2010. december 22., szerda

A Biblia a legjobb ajándék

[Reformátusok Lapja] Az idei adventben is több alkalommal találkozhattunk könyvvásárokon a Kálvin Kiadó munkatársaival és kiadványaival. A kiadó az idei évben az állandó kiadványok – Biblia, énekeskönyv – megjelentetése mellett olyan könyvek kiadására törekedett, amelyekre egyrészt igény mutatkozott, másrészt tartalmuk hiánytémának számít az egyházi könyvkiadás kínálatában.

2010. december 21., kedd

Európai unalom? – Confessio 2010/4

Megjelent a Confessio 2010/4. száma. A lapszám a magyar EU-s elnökség összefüggésében az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseket járja körül. 

A tartalomból: 

2010. december 20., hétfő

Tájékoztatás: Református Egyház című folyóirat

Tisztelettel tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy a MRE Zsinatának 2010. november 18-ai határozata szerint a Református Egyház című folyóirat 2011. január 1-jétől a Magyarországi Református Egyház és hivatalos testületei egyházi közlöny funkcióját látja el. A Református Egyház című közlöny elektronikus és nyomtatott formában a MRE minden gyülekezete és intézménye számára a közegyházi költségvetés terhére megküldésre kerül. 

A Theologiai Szemle és a Confessio mellett a lelkipásztori és nevelői munkát segítő, az igehirdetésre való felkészülést támogató folyóiratként Előfizetőink szíves figyelmébe ajánljuk az Igazság és élet című folyóiratot, amely előfizethető a folyóirat kiadójánál: 
Református Továbbképző Intézet, 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 
Tel./fax: 52/516 826. 
E-mail: tovabbk@drk.hu. 

A Theologiai Szemle és a Confessio előfizethető és megvásárolható a Kálvin Kiadónál. 

2010. december 14., kedd

Bibliai névtár könyvben és CD-n

Siska Ágota (szerk.)
Bibliai névtár
Tulajdonnevek konkordanciája hat magyar bibliafordítás alapján
ISBN 978 963 558 168 9; fekvő A/4; 808 oldal; kartonált; 5 000 Ft

A hat magyar bibliafordítás alapján készült kötet fontos „háttéranyag” a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó munkájához, amely rendszerezett, táblázatos formában ad eligazítást a biblikus szakembereknek és a Biblia iránt érdeklődő olvasóknak arról, hogy a Szentírásban előforduló tulajdonnevek milyen magyar átírásban szerepelnek a különböző, ma is használatban lévő felekezeti (katolikus, protestáns, zsidó) fordításokban. E hiánypótló kiadvány nemcsak értékeit és a benne foglalt több éves kutatómunkát, de méreteit tekintve is hatalmas, ezért a könnyebb kezelhetőség és a szakemberek számára elengedhetetlen keresési funkció érdekében változatlan tartalommal CD-n, PDF formátumban is elérhető.

2010. december 7., kedd

Hét lakótelepi gyülekezet - Könyvajánló a Lelkipásztorban

Szabó Lajos alábbi ismertetője a Lelkipásztor című evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2010/12. számában jelent meg.

Czövek Tamás (szerk.):
Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft

[Lelkipásztor]  Nagy bátorság és elszánás kell ahhoz, hogy valaki egy lakótelepi környezetben gyülekezetalapításon fáradozzon. Kitartásra és koncentrációra van szüksége annak, aki erre vállalkozik. Nem hiányozhat az evangéliumi derű és az élet különféle helyzeteihez igazodó egyszerű jókedv sem. Ebben a rendkívüli módon összetett és színes környezetben, ami a lakótelep, fantáziadús és gyakorlatias lelkészek munkájának mégiscsak lehet szép eredménye. Magyarországon több mint kétmillió ember él lakótelepi lakásokban.

Az újkori gyakorlati teológiának egyik nagy kérdése az, hogy hogyan lehet közzétenni és sokak számára segítségként leírni egy-egy gyülekezet sikerének történetét. Ne legyen ez dicsekvés vagy élménybeszámoló, hanem olyan leírás, ahonnan tényleg meríthet az, aki a saját gyülekezeti közösségének sorsán gondolkodik. A történelmi egyházakra ma hazánkban inkább jellemző a stagnáló, vagy épp a fogyatkozás útját járó gyülekezeti állapot.

Mit olvasnak a magyarok?

A Magyar Nemzet beszámol az Országos Széchényi Könyvtár kutatóinak felméréséről. Az, hogy a megkérdezettek közel fele egyáltalán nem olvas, első és második pillantásra is rossz hír. Az elemzők azonban a lehetőségeket is látják a felmérés eredményeiben. Olvasásra ajánljuk: Mit olvasunk 2010-ben?

2010. december 6., hétfő

Karácsonyi áhítat a Kálvin Kiadó könyvei alapján

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat évek óta tart karácsonyi áhítatot saját kiadványainak felhasználásával. Az énekeket együtt lehet énekelni, a felolvasandó bibliai szakaszokat, imádságokat és magyarázó részt ki lehet osztani a résztvevők között. Egy ilyen áhítatot akár családi körben, akár gyülekezetben, szociális otthonban, akár lelkipásztor hiányában is meg lehet tartani, a közös ünneplés élményével, a karácsony üzenetének elmélyítésével. 

2010. december 4., szombat

Kulturális önvizsgálat – ismertető Imre László könyvéről

A Könyvhét decemberi számában olvasható Pompor Zoltán ismertetője a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvről.

Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
ISBN 978 963 558 149 8; kartonált; 124 oldal; 1400 Ft 

[Könyvhét] A 16. századtól kezdve a magyarországi kultúrát és a magyar nyelvet jelentősen befolyásolta a protestantizmus. A protestáns egyházakhoz a reformáció nagy hullámának elcsendesülését követő évszázadokban is olyan értékek kapcsolódtak, mint az „érzelmi egyszerűség és bizonyosság, kényes erkölcsi tisztaság, a pompától, fényűzéstől idegenkedő puritánság, erős nemzeti kötődés, a magyar nyelv és múlt iránti felelősségérzet”.

2010. november 27., szombat

Adósságtörlesztés és a teológia tanulsága

[ttre.hu] Pákozdy László Márton teológiai professzorra emlékeztek születésének századik évfordulója alkalmából a debreceni teológián [2010. november 23-án, A szerk]. A családtagok, egykori tanítványok és tisztelők körében magtartott emléknapon szóltak a teológus munkásságáról és szellemiségéről valamint személyes történeteken keresztül emlékeztek Pákozdy László Mártonra.
Pápa, Budapest és Hódmezővásárhely után Debrecen a negyedik helyszín volt, ahol emlékeztek a professzorra és bemutatták a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent, „Szövetség és hűség” című tanulmánykötetet. 

2010. november 26., péntek

125 éve született Fülep Lajos

Ebben az esztendőben emlékezünk a 20. századi magyar művészettörténet-írás ikonjára, Fülep Lajosra, aki hosszas és izgalmas pályája során sok minden volt: tagja a Vasárnapi Körnek, szerzője a Nyugatnak, tevékenykedett református lelkészként, fordított Nietzschét, foglalkozott társadalompolitikával, volt tanszékvezető egyetemi tanár és rangos művészettörténeti szakfolyóiratok szerkesztője.
Ezúttal a Dizseri Eszter által gondosan összeállított, és a Kálvin Kiadó által 2003-ban megjelentetett életrajzi kötetét ajánljuk az olvasók figyelmébe, amely azóta is egyedülálló és hiánypótló mű, s egyben méltó tisztelgés a neves magyar polihisztor személye és munkássága előtt.
Dizseri Eszter
Fülep Lajos élete
ISBN 963300943 X; B/5; 312 oldal + 4 oldal melléklet; keménytáblás; 1900 Ft
A meglehetősen ellentmondásos tulajdonságokkal rendelkező, ámde zseniális XX. századi személyiség, az író-filozófus-művészet-történész-kritikus-református lelkész Fülep Lajos életét dolgozza fel e könyv a kortársak, kutatói, tanítványai, rokonai, ismerősei vallomása, a még fellelhető dokumentumok, valamint saját írásai alapján.

Új fordítású Biblia – revíziós próbakiadás: Mózes negyedik könyve (Numeri)

A Magyar Bibliatársulat közzétette Mózes negyedik könyvének (Numeri) revíziós online próbakiadását. Nálunk is olvasható:

2010. november 16., kedd

Karácsonyi ötlettár hittanoktatóknak


Advent és karácsony közeledtével a hittanoktatók is szeretnék új ötletekkel feldolgozva a kicsik elé hozni Jézus születésének történetét. Szászi Andrea, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa készített a Kálvin Kiadó egyik karácsonyi könyvéhez katechetikai ötlettárat. Egyházi és önkormányzati intézményekben, óvodákban és iskolák alsó tagozatosai között is hasznosíthatók kreatív ötletei.

Az ötlettárhoz alapul szolgáló könyvünk:
Peter Spangenberg
Kiscsacsi útja a jászolig
A karácsonyi történet
Fordította: Zámbóné Tóth Emese
ISBN 978 963 558 113 9
B/5; 64 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
A karácsonyi ötlettár letölthető innen: Karácsonyi ötlettár (és kiegészítő táblázat) hittanoktatóknak

2010. november 11., csütörtök

Megjelent a Confessio 2010/3. száma

B/5 méret, 168 oldal, kartonkötés; ára: 1300 Ft
Téma: Normakontroll – avagy normális vagy?
A most megjelent írások a Normakontroll – avagy normális vagy? témát körüljárva a család és a társadalom, valamint az egyház mint közösség, és a másság, a deviancia ellentétével, az elfogadhatatlan elfogadásának vagy gyógyításának lehetséges útjaival foglalkoznak négy fejezetbe (I. Normavesztés vagy új normák születése?; II. Társadalmi kórképek; III. Betegeket Gyógyítsunk!; IV. Terápiás kísérletek) gyűjtve az érdekfeszítő és aktuális riportokat, tanulmányokat.

2010. november 8., hétfő

Bocskai-könyv: második, átdolgozott kiadás

Második, átdolgozott kiadásban jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában Szabó András (KRE BTK) Bocskai Istvánról szóló tudományos ismeretterjesztő könyve.

Szabó András
„Téged Isten dicsérünk”
Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme 
Második, átdolgozott kiadás
ISBN 978 963 558 164 1; Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1350 Ft

2010. november 6., szombat

Akció - Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

Több mint ötven kiadványunk rendelhető és vásárolható 40–60%-os kedvezménnyel 2010. november 2-től december 6-ig.

A könyvek listája a vásár végéig letölthető innen.

2010. november 4., csütörtök

reformatus.hu: Bemutatták a panelmisszióról szóló könyvet

Bagdán Zsuzsanna írása a reformatus.hu-n. 

A régiek elmúltak, íme, újjá lett minden – szólhatna az ige a Szigetszentmiklósra érkezők szívében, ahol az egykori Erkel Ferenc utcai rendőrkapitányság helyén ma egy gyönyörű református templom áll. A tízéves fennállását ünneplő gyülekezet adott otthont a Czövek Tamás szerkesztésében megjelent, Írd meg, amiket láttál című, hét lakótelepi gyülekezet születését közreadó könyv bemutatójának október 30-án.

2010. november 2., kedd

100 éve született Pákozdy László Márton – Tanulmánykötet az évfordulóra

Pákozdy László Márton
Szövetség és hűség
Tanulmányok
ISBN 978 963 558 166 5; B/5; 216 oldal; kartonált; 2900 Ft

Pákozdy László Márton (1910–1993) tanulmányaiból adunk közre válogatást a szerző születésének 100. évfordulójára megjelent kötetben.

2010. október 30., szombat

Bemutattuk: Írd meg, amiket láttál...

A szigetszentmiklósi lakótelep református gyülekezete 10 éves történetére visszatekintve konferenciát szervezett, ahol a panelmissziót végző lelkészek és gyülekezetek konzultációjából, a közös útkeresésből született kötetet is bemutatták egy kerekasztal-beszélgetés keretei között. A kötet bemutatását követően (Czövek Tamás, jobbról a második) Mucsi Zsófia (Kálvin Kiadó, balra) vezetésével Harmathy András (Szigetszentmiklós-Újváros, balról a második), Dandé András (Miskolc-Avas-Dél, középen) és Lovas András (Budapest-Gazdagrét, jobbra) vallottak arról, miért és hogyan végzik a hagyományostól sok szempontból eltérő lelkészi munkájukat fiatal, lakótelepi református gyülekezeteikben. A beszélgetés a kötethez hasonlóan nem gyülekezetépítési módszerekre tette a hangsúlyokat, hanem arra a történetre, amit Isten cselekszik ezekben a gyülekezetekben.

2010. október 21., csütörtök

Újdonság – A héber Ószövetség szövege

Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában
ISBN 978 963 558 140 5; B/5; keménytáblás; 464 oldal; 3600 Ft

Magyar nyelven mind ez ideig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókori-középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is megjelennek. Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent – egyházi és nem egyházi felsőoktatásban is tankönyvként használt – egyetemi jegyzetének jóval részletesebben kidolgozott változata. A tárgyalt anyag elrendezése és mélysége monografikus igényű, ugyanakkor a mű kézikönyvszerűen is használható. Bízunk benne, hogy a könyv kedvező fogadtatásra lel a lelkipásztorok, az exegetikai szakemberek, az Ószövetség iránt érdeklődő kutatók, és természetesen az egyetemi hallgatók és oktatók között.

2010. október 17., vasárnap

A „hét lakótelepi gyülekezet” közül egy: konferencia és könyvbemutató Szigetszentmiklóson

Időpont: 2010. október 30. szombat.
Helyszín: Szigetszentmiklós-Újvárosi református gyülekezet (2310 Szigetszentmiklós, Erkel F. u. 1.).

Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
kapcsolódó bejegyzés: a könyv részletei

Ez a könyv nem egyszerűen dokumentálni szeretné az újonnan alapított lakótelepi református egyházközségek történetét, hanem hálaadásra és bátor szolgálatra inspirálni az olvasókat. 
E célkitűzéshez igazodik a bemutató helyszíne is. A könyv megjelenése egybeesik a szigetszentmiklósi – az egykori Munkásőr – lakótelepen tíz évvel ezelőtt megkezdett gyülekezetszervezés jubileumával. A hajdani rendőrségi épület és lőtér ma már templommá átépítve hirdeti Isten dicsőségét. Ez a helyszín szimbolikusan fejezi ki mindazt, amiről a könyv szól. 

Program: 
10.00 Megnyitó (Harmathy András református lelkész) 
10.15 Előadás: A lakótelepek és lakóparkok magyar valósága (Dr. Csizmady Adrienn szociológus) 
11.15 Kisfilm a lakótelepi életérzésről 
11.30 Szünet 
11.45 Előadás: A városi gyülekezetalapítás kérdései (Steinbach József református püspök) 
13.00 Közös ebéd 
14.00 Könyvbemutató dr. Czövek Tamás szerkesztő, majd kerekasztal-beszélgetés három lelkipásztorral a könyv írói közül (moderátor Mucsi Zsófia, Kálvin Kiadó) 
14.45 Hálaadó Istentisztelet (igehirdető dr. Szabó István református püspök) 

A Kálvin Kiadó könyveit a helyszínen kedvezményesen meg lehet vásárolni.

2010. október 15., péntek

Könyvvásár az EHE-n

Könyvvásár az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Időpont: 2010. október 21. 9–17 óráig
Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
A Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó könyveit
engedményesen vásárolhatják meg.
Minden érdeklődőt és vásárlót szeretettel várunk!


 
Nagyobb térképre váltás

2010. október 14., csütörtök

Bemutatkozás és könyvvásár a KRE HTK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán október 14-én kedvezményes könyvvásárt tartottunk. Galsi Árpád igazgató az exhortáció keretei között mutatta be az egyház kiadójának szolgálatát.

2010. október 11., hétfő

Kálvin Téka, 2010 ősz / reformáció

Elkészült hírlevelünk őszi, reformáció ünnepére megjelenő száma.

Reformáció, ige, könyv
„Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,8–9)
A Kedves Olvasó természetesen joggal korrigál: a helyes, teológiai sorrend ez: ige, reformáció, könyv. Mégis a reformációval kezdjük, hiszen az emlékünnep közeledik, a reformáció hónapja, a Kálvin-évek aktuálissá teszik, míg az ige (elvileg) mindig ott van, a könyvek is tornyosulnak a könyvpaloták csarnokaiban, sőt már digitális formában is, fizikai helyet sem követelve maguknak.
Az ünnep apropóján a három fogalom elválaszthatatlanul szoros kapcsolatát szeretném hangsúlyozni.

2010. szeptember 28., kedd

Új! „Lélekerősítő írások” betegágyon fekvőknek

Gál Judit (szerk.)
„Uram, akit szeretsz, beteg...”
Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek
ISBN 978 963 558 162 7; 112×197 mm; 52 oldal; irkafűzött; 260 Ft

A betegágy különös hely – betegnek, segítőnek, látogatónak egyaránt. 
A testet, lelket, hitet próbáló fájdalmak és a szenvedés útján kérdések merülhetnek fel. Elbizonytalanodás, sokszor a tehetetlen harag járja át azokat, akik ebbe a helyzetbe kerülnek. Ki segít? Meddig kell várni? Hogyan lehet végigjárni az utat? Mikor ér véget a fájdalom, és mi ad erőt közben?
Ez a kis füzet a naponkénti beteglátogatások tapasztalataiból született. Református kórházlelkészek írták és gyűjtötték össze, akik évek óta járják a kórtermeket, ülnek csendben a betegágyak mellett, keresik az igét, a vigasztaló szót, a megszólaló és megszólító lelki gyógyszert.
Azzal a hittel és vággyal adjuk kézbe a néhol ismerős, máshol új gondolatokat, hogy minél több betegágy mellé eljusson, csendesítsen és erősítsen az Áldott Orvos gyógyító szeretetének eszközeként.

2010. szeptember 21., kedd

Együtt az asztal körül – új könyv családi áhítatokhoz

Bernard-Zoltán Schümmer
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
Illusztrálta: Judit Schümmer
ISBN 978 963 558 161 0; 152×167 mm; keménytáblás; 148 oldal; 2500 Ft

Együtt a család, az asztal ebédhez vagy vacsorához terítve. A gyerekek kíváncsian figyelik, kinek a kedvencét főzte anya, aki körbepillant, mielőtt leül, hogy nem hiányzik-e valami. Az asztalfőn apa – megvárja, hogy elkezdhesse az imádságot. Kicsik és nagyok együtt köszönik meg Istennek, hogy gondoskodik róluk.

A finom vonalú rajzokkal gazdagon illusztrált könyv olyan bibliai idézetek és hozzájuk illeszkedő, egyszerűen megfogalmazott imádságok gyűjteménye, amelyeket a közös családi étkezések előtti meghitt, áhítatos percekben olvashat fel egy felnőtt vagy egy iskolás gyermek.

2010. szeptember 20., hétfő

Karl Barth és a Kultúrfitnesz: Szemvillanások a rádióban


2010. szeptember 21-én az MR2-Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című adásában (este 8 és 9 között) Horváth Gergely szerkesztő-műsorvezető ajánlja röviden Karl Barth: Szemvillanások (Kálvin Kiadó, 2008) című könyvét.
Aki hallgatni akarja: FM 94,8 vagy ide kattint.
Aki olvasni akarja (reméljük, sokan):

Karl Barth
Szemvillanások
Fordította: Zámbóné Tóth Emese
ISBN 963 558 060 6; Fr/5; kartonált; 224 oldal; 950 Ft

(vásárlás: www.kalvinkiado.hu)

2010. szeptember 19., vasárnap

Bibliaolvasásról és a keresztyén irodalom fontosságáról – Kálvin szavaival

„...így kell nekünk is olvasni a Szentírást: ami világos és amiben Isten feltárja előttünk az ő szándékát, azt vágyakozva és készségesen illik elfogadni, és ami még nem világos előttünk, azt ki kell hagyni, amíg nagyobb világosságban nem ragyog. Ha nem fáradunk bele az olvasásba, el fogjuk érni, hogy a Szentírás kitartó olvasással meghitt barátunkká válik. (...)
...nem lehet azt remélni, hogy valaki tanulékonynak mutatkozzék, aki a saját okosságában bizakodva felfuvalkodott. Ezért van az is, hogy ma olyan kevesek számára hasznos a Szentírás olvasása, mivel száz közül egy ha akad, aki szívesen vállalkozik a tanulásra. Ugyanis amikor majdnem mindenki szégyelli a tudatlanságát, mindenki inkább gőgösen ragaszkodik hozzá, semmint hogy más tanítványának tűnjék. Sőt ezek nagy része gőgösen mások tanítója akar lenni. Jegyezzük meg azonban, hogy az udvari főember tudatában volt ugyan a saját tudatlanságának, mégis a Szentírás olvasása folytán Isten tanítványa volt. Ez a Szentírás igazi megbecsülése, amikor felismerjük, hogy olyan bölcsesség van benne elrejtve, amely minden érzékünket felülmúlja és meghaladja, de ezért mégsem vonakodunk tőle, hanem szorgalmasan olvasva várjuk a Lélek megnyilatkozását, és kérjük, hogy adassék nekünk, aki megmagyarázza. (...)
Így kell gondolkoznunk, ha azt akarjuk, hogy Isten legyen a tanítónk, akinek a Lelke azon nyugszik meg, „aki nyomorult és megtört szívű”. Ha valaki nem bízik magában, és tanulékonynak mutatkozik, inkább angyalok szállnak le az égből, hogy minket tanítsanak, semmint hogy az Úr engedje, hogy mi hiába gyötrődjünk. Ámbár az udvari főember példája alapján minden segítséget fel kell használnunk, amit az Úr nekünk a Szentírás megértéséhez felkínál. A bolond emberek ihletettséget várnak az égből, miközben Isten szolgáját megvetik, akinek a keze kellene hogy irányítsa őket. Mások éleslátásukban elbizakodva senkit sem tartanak érdemesnek meghallgatni, semmilyen magyarázatot nem tartanak érdemesnek elolvasni. Pedig Isten nem akarja, hogy elutasítsuk azokat a segítő eszközöket, amelyeket nekünk szán, és nem tűri, hogy azokat büntetlenül megvessük. Itt arra is gondolnunk kell, hogy nemcsak az Írás adatott nekünk, hanem egyidejűleg magyarázók és tanítók is rendeltettek, hogy minket segítsenek. (...) Ez minden bizonnyal nem közönséges ajánlása a külső igehirdetésnek, amikor az angyalok hallgatnak, és az emberek szájából hangzik fel Isten szava a mi üdvösségünkre.”
(Kálvin János: Az apostolok cselekedetei magyarázata, 
ford. Szabó András, ford. átdolg. Domány Judit. Megjelenés előtt.)

2010. szeptember 17., péntek

Új könyvünk a lakótelepi református gyülekezetekről

Czövek Tamás (szerk.):
Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft

Magyarországon több mint 2 millió ember él lakótelepi lakásokban. Az egykor technológiai újításként létrehozott városrészek ma egyre több problémával küszködnek. Sokáig kívül estek az egyházak működési területén, nélkülözve templomot és gyülekezetet. Az elmúlt 20 évben számos missziói szemléletű lelkész fordult a lakótelepek felé és kezdett evangelizálni és közösséget építeni a toronyházak között. A könyvben megismerhetjük hét lakótelepi református gyülekezet születésének és növekedésének a történetét. Budapest-Gazdagrét, Budapest-Káposztásmegyer, Budapest-Rákoskeresztúr, Budapest-Őrmező, Pécs-Kertváros, Miskolc Avas-Dél és Szigetszentmiklós-Újváros lelkészei és gyülekezeti tagjai vallanak arról, hogyan formálódott missziói szemléletük, munkatársi közösségük, és milyen sikerek és kudarcok között alakultak gyülekezeteik.

2010. szeptember 16., csütörtök

Négy történelmi regény: Miként a csillagok

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok
Négy történelmi regény
ISBN 978 963 558 159 7; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

A kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász Péterről (Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat…”), egy Szenci Molnár Albertről (Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság nótáriusa).
*
Példaemberek messze fénylő tetteinek veretes krónikái; régmúlt és jelenkor hitpróbáló magyar sorsküzdelmeinek freskói és színdús életképei: megannyi vetülete a kiváló prózaíró, Tóth-Máthé Miklós szerteágazó, változatosan gazdag életművének, amelyben az elbeszélésformák – regényektől a tárcanovellákig –, a historikus drámák vagy a humoros karcolatok mára már negyedszáz kötetbe foglalt sokasága jelenít meg erkölcsöt és igazságlátást, s világítja be – szenvedéllyel és kedéllyel – az emberlét: az idő és a reménység örök távlatait.
(Bertha Zoltán)

A regények korábban megjelentek a Református Sajtóosztály gondozásában. 
Jelen kötet az Alföldi Nyomda Méliusz Műhelyének 2001-es kiadását teszi újra hozzáférhetővé megújult formában.

A szerző Pecúrok című regénye a Református Pedagógiai Intézet gondozásában újra megjelent, és szintén kapható Kiadónknál. 
Tóth-Máthé Miklós
Pecúrok
RPI, ISBN 978 963 970 043 7; A/5; keménytáblás; 160 oldal; 1785 Ft
Bővebb információ: pecurok.hu

2010. szeptember 13., hétfő

2010. szeptember 12., vasárnap

Rákospalota-Újváros: Missziói napon mutatkozik be a Bibliatársulat és a Kiadó

Szeptember 18-án (szombaton) 16 órától Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója lesz Budapest-Rákospalota-Újváros református gyülekezetének vendége a közösség missziói napja keretében. Téma: Biblia, keresztyén könyv, misszió.

2010. augusztus 19., csütörtök

Márk evangéliuma

Márk evangéliuma
(az új fordítás szövegével)
MBTA–Kálvin Kiadó, 2010; ISBN 978 963 558 136 8; A/6; 36 oldal; irkafűzött; 150 Ft

A missziói célokra is kiválóan alkalmas, közkedvelt, kedvező árú evangéliumfüzet-sorozat most megjelent tagjában Márk evangéliuma olvasható.

reformatus.hu: Demokratikus bibliarevízió – Beszélgetés Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával

Az új fordítású Biblia revíziós munkájáról T. Németh László beszélgetett Pecsuk Ottóval, a MBTA főtitkárával.
Forrás: reformatus.hu

2010 májusában és júniusában egy-egy revíziós próbakiadást jelentetett meg a Magyar Bibliatársulat a Reformátusok Lapja mellékleteként. Többen örömüket fejezték ki szerkesztőségünknek Mózes első könyvének és a Római levél revideált változatának közzétételéért, akadt azonban olyan is, aki megkérdőjelezte ennek szükségességét. Pecsuk Ottó főtitkárral, a revíziós munka koordinátorával beszélgettünk a bibliarevízióról és a próbakiadások jelentőségéről.

Collegium Doctorum 2010

A Doktorok Kollégiuma közgyűlése és konferenciája előtt (2010. augusztus 23–27. Pápa, PRTA) megjelent a Collegium Doctorum 2010. évi száma.
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája VI. évfolyamának kiadása 280 oldalon ad számot a testület tudományos munkájáról és szakmai életéről.
A kiadvány kapható a Kálvin Kiadónál.

A tartalomjegyzék a Részletek után olvasható.


2010. augusztus 17., kedd

Még nincs lefújva...! Szélrózsa, MBTA

Még nincs lefújva…!
Aki a július 14-18. között Szarvason megtartott 8. SZÉLRÓZSA Evangélikus Ifjúsági Találkozón eljött a „Lehetőségek piaca” sátrába, rendszerint jó kedvre derült a Magyar Bibliatársulat Alapítvány standjánál. Most is kitettük a „ponyvára” a magyar és idegennyelvű Bibliáink garmadáját, hogy az arra járók a hangulatos koncertek s a komoly előadásokon hallottak után álljanak meg nálunk is néhány percre, és gondoljanak egy kicsit a Szentírásra mint könyvre, vegyék a kezükbe és olvassanak bele. S mert hallgattunk a Példabeszédek bölcsességére, mely szerint „a vidám szív a legjobb orvosság” (Péld17,22), játékos-humoros fejtörőkkel igyekeztünk továbbmarasztalni a hozzánk betérőket. Volt itt – a Szélrózsa mottójára és egyben a nemrég véget ért futball-világbajnokságra is utalva – papíron játszható Középkezdés kvíz és Bibliai foci, a mágneses táblán Tabellajáték, valamint a tizenegyes rúgásokat idéző bibliai Kapuspárbaj. Persze idén is rajzolhatott nálunk mindenki, aki csak akart (nemcsak aki tudott), és később visszatérve megkereshette alkotását a sátor falán rögtönzött kiállításon.

2010. augusztus 16., hétfő

A Rejtvényes könyvajánló nyertesei

Kisorsoltuk a Rejtvényes könyvajánló című újságban elhelyezett keresztrejtvényünk helyes megfejtői közül a három szerencsés nyertest:
Pap Mária Auguszta, Tiszakécske
Horváth Ágnes, Budapest
Csurgó Lászlóné, Budaörs
Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményüket – mely A magyar Biblia évszázadai című könyvünk 1-1 példánya – postán küldjük.
Mindenkinek köszönjük a játékban való részvételt.

2010. július 20., kedd

Előkészületben

A nyár többek között az előkészületek ideje. Némi szabadság mellett több kiadványon is intenzíven dolgozunk, hogy nyár végére, őszre és télre megjelenhessenek. Ezek közül néhányról most röviden:

Czövek Tamás (szerk.)
Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet

Tóth-Máthé Miklós:
Miként a csillagok. Négy történelmi regény

Bernard-Zoltán Schümmer
Együtt az asztal körül. Bibliai igék és imádságok

Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenése a Biblia Hebraicában

Collegium Doctorum 2010.

Folytatása következik!

Új fordítású Biblia – revíziós próbakiadás: Mózes második könyve (Exodus)

A Magyar Bibliatársulat közzétette Mózes második könyvének revíziós online próbakiadását. Nálunk is olvasható:

2010. június 26., szombat

Moly.hu – az olvasás (egyik) közössége

„Az olvasás magányos, az élmény közösségi” – ezzel a címmel számol be az index.hu a moly közösségi portálról. A megfogalmazást lehetne árnyalni (az olvasás maga is lehet közösségi, családban, gyülekezetben, nálunk legalábbis így van), de kétségtelen, hogy a moly.hu olyan tematikus közösségi oldal, ahol az olvasók megoszthatják egymással jó és rossz olvasási élményeiket. Ez pedig jó és fontos cél, részben ezzel a céllal indítottuk blogunkat, erre igyekszünk rávenni olvasóinkat minden fórumon. Erre ez a közösségi oldal egy további lehetőség. Ajánlom olvasóinknak, hogy nézzenek be, és ha van kedvük, csatlakozzanak, és olvassunk itt is, ott is együtt.

2010. június 23., szerda

Könyvárusítás Pápán, a REND-en


A Református Egyházi Napok Dunántúl
rendezvényen tartandó
könyvárusításon
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Helyszín: Pápa,Várkert (Református utca)
Időpont: 2010. június 25–27. 10-19 óráig

Kiadványainkat 20%-os engedménnyel vásárolhatják meg!

2010. június 21., hétfő

A régi és az új Református Korálkönyvről

Az új Református Korálkönyv I. Genfi zsoltárok könyve előnézete, valamint a régi korálkönyv teljes anyaga megtekinthető és letölthető (pdf formátumban): http://egyhazzene.reformatus.hu/

2010. június 14., hétfő

Könyvárusítás a debreceni Nemzetközi Presbiteri Konferencián

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat
minden érdeklődőt vár
a 17. Nemzetközi Presbiteri Konferencián tartandó
könyvárusításon.
Helyszín: Debreceni Református Kollégium
Debrecen, Kálvin tér 16.
Időpont: 2010. június 19., szombat, 9–18 óráig
Kiadványainkat a helyszínen 20% engedménnyel vásárolhatják meg.

2010. június 9., szerda

Mesélni kell

Mesélni kell. Meséltek magyarul, németül, franciául, olaszul, spanyolul, japánul, héberül és még sok más nyelven múlt szombaton a Ráday Könyvesház által kezdeményezett Kultucca egyik rendezvényén, a Meseházban. A Bakáts téri templom mellett felállított sátorban mi is kértünk egy órát, hogy meséljünk a Bibliából és gyerekkönyveinkből.
Ovis és kisiskolás hallgatóink őszinte érdeklődéssel figyelték a teremtésről és Nóé bárkájáról szóló történetet, amit felolvastam nekik. Fodor Csaba Dömével és Gombóccal ismertette meg őket, Győri Kati pedig Bojti viszontagságos sorsának egy rövid epizódját mondta el. A történetek között játszottunk és beszélgettünk a gyerekekkel, elfelejtve a sátor előtt meg-megálló bámészkodókat. 
Néhány további kép:

2010. június 8., kedd

Új fordítású Biblia revíziós próbakiadás: Mózes első könyve (Genezis) és a Római levél

A Magyar Bibliatársulat egyházi folyóiratok és honlapok útján közzétette az új fordítású Biblia jelenleg folyó revíziójának első próbakiadásait: Mózes első könyvét és Pál apostol rómaiakhoz írt levelét.
A két bibliai könyv blogunkon is olvasható:

2010. május 27., csütörtök

Ünnepi Könyvhét

Minden érdeklődő vásárlót szeretettel várunk
széles könyvválasztékunkkal és 20% engedménnyel az
X. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
2010. június 4–5–6-án 10–19 óráig
Budapesten, a Bakáts téren
felállított könyves sátrunknál.
_______________________________________
Könyvheti programunk:
TUDOD-E MOST KIRŐL MESÉLEK?
Történetek Istenről, világról, emberekről

Időpont: 2010. június 5. (szombat) 15 óra
Helyszín: Budapest, Bakáts tér, Mesesátor Meseház

„Május 22” – A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei

Istentiszteleti alapelvek mindenkinek


Reformátusok a kegyelem trónusánál címmel jelent meg a Generális Konvent révkomáromi közgyűlésére a Liturgiai Bizottság alapelveket közreadó füzete. A kiadvány célja az, hogy tegye az egyházi közbeszéd tárgyává az istentisztelet megújításának és megújulásának kérdését, hiszen már a közös gondolkodás is része a megújulás folyamatának és az istentisztelet ügyével való tudatos foglalkozás már önmagában is eredmény.

2010. május 25., kedd

Pünkösdi bibliaolvasás a Deák téren

Reményeink szerint 2010. május 24-én a Deák téren egy hagyományt indítottunk útjára. A Magyar Bibliatársulat, a Református Közéleti és Kulturális Központ, a Kálvin és a Luther Kiadó támogatásával megvalósult „happening” során önkénteseket hívtunk a Deák téri evangélikus templom lépcsőjéhez, hogy közvetlenül a pünkösd hétfői istentisztelet után 12-től este 6-ig, az esti ökumenikus istentiszteletig együtt idézzük fel az első pünkösd csodáját, nem csak szavakkal, de tettekkel is.

2010. május 24., hétfő

MBTA: Adománygyűjtés – Új gyülekezetek könyvtáralapításának támogatása

Legújabb adománygyűjtő akciónk célja az, hogy segítsük hogy tagegyházaink missziói munkáját az új, nagyvárosi környezetben alapított gyülekezetek létrehozásában. Szeretnénk azzal támogatni ezeket a kicsiny, még formálódó keresztyén közösségeket, hogy segítségünkkel saját könyvtárat hozhassanak létre, amelyben megtalálhatók lesznek a Biblia mellett a Biblia megértését segítő legfontosabb bibliatársulati kiadványok is.
Az olvasás nagyon fontos része a gyülekezet közösségében otthonra talált emberek lelki növekedésének.  A legfontosabb a naponkénti bibliaolvasás, de természetesen a Biblia megértését segítő kiadványok is nagy segítséget jelenthetnek azoknak, akiket a családi háttér nem készített fel a keresztyén életre.
Egy gyülekezeti könyvtár, ha jól működtetik, igen hatékony módon tudja ellátni a keresztyén nevelés, a hitben való megerősítés feladatát.
Akciónk megtervezése során egyaránt gondoltunk a gyerekekre, a fiatalokra és a felnőttekre is.  A bibliatársulati kiadványok minden korosztály számára hasznos olvasnivalót jelentenek, éppen ezért az így létrejövő gyülekezeti könyvtár egyszerre szólíthat meg kicsiket és nagyokat is a Biblia üzenetével. Támogatóink segítségével könnyen megvalósítható tervnek látszik az, hogy az új városi gyülekezetekbe járó emberek a saját gyülekezeti közösségükben hasznos könyveket olvasó emberekké is váljanak.
Számlaszám: 11714006-20267306. 
Közlemény: Gyülekezeti könyvtárak

Magyar Bibliatársulat

Kapcsolódó bejegyzések: Gyülekezeti könyvtár; MBTA adománygyűjtés

2010. május 20., csütörtök

Pünkösdi bibliaolvasás

Találkozzunk pünkösd hétfőn a Deák téren!


Budapest, V. Deák tér,
az evangélikus templom előtt
május 24. (hétfő) 12 és 18 óra között

2010. május 19., szerda

Kálvin Téka, 2010 pünkösd / nyár

A Kálvin Kiadó hírlevelének pünkösdre megjelent, nyári száma:
webtéka 2010_2                                                            

2010. május 16., vasárnap

Nyilvános pünkösdi bibliaolvasás a budapesti Deák téren

„halljátok… az igéket”

2010-ben már második alkalommal kerül sor ökumenikus bibliaolvasásra a Deák téren. A rendezvény alapgondolata: a pünkösd csodájára emlékezve valóságosan kivinni az utcán járó emberek közé a Szentírás szavait.

2010. május 14., péntek

Nincs nagyobb szeretet – Pompor Zoltán ismeretője Bojtiról a Könyvhétben

A Könyvhét májusi számában jelent meg Pompor Zoltán ismertetője Győri Katalin: Bojti. Történet egy nagyszívű kiskutyáról című könyvéről.

Nincs nagyobb szeretet
Győri Katalin: Bojti. Történet egy nagyszívű kiskutyáról
Gellén Sára illusztrációival.
Kálvin Kiadó, 2010. 1400 Ft

Győri Katalin meséjének hőse, Bojti egy árván maradt kiskutya, akitől az ember elvette testvéreit és mamáját, akit az ember gyereke előbb befogadott, babusgatott, majd megunt és eldobott, akit az ember hálóval begyűjtött és ketrecbe zárt.

A nemzedékenként megújuló Biblia

Bibliáról, bibliafordításról, a készülő új bibliakiadásról és a Magyar Bibliatársulat munkájáról jelent meg a Könyvhét májusi számában az alábbi beszélgetés Pecsuk Ottóval, a MBTA főtitkárával.

Könyvismertető a Zwingli-könyvről


A Kálvin-évre készülve jelent meg 2008 végén Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli című könyve a Kálvin Kiadó gondozásában. Az alábbi linken Jakab Attila ismertetője olvasható az Egyháztörténeti Szemle 2010. évi 1. számából:
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/zwingli-rec.htm

Ulrich Gäbler
Huldrych Zwingli
Bevezetés életébe és munkásságába
Fordította: Koczó Pál
ISBN 9789635581207; B/5; 190 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
Vásárlás


2010. május 10., hétfő

Szent István Könyvhét – kedvezményes könyvvásár a Ferenciek terén!

Ezúttal is ott vagyunk a budapesti Ferenciek terén, a XVIII. Szent István Könyvhéten. A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó teljes kínálatát 20% kedvezménnyel lehet megvásárolni május 10–15. között, mindennap 9–18 óráig.

2010. május 6., csütörtök

Megjelent Máté evangéliuma is

Máté evangéliuma 
(az új fordítás szövegével)
MBTA-Kálvin Kiadó, 2010; ISBN 978 963 558 135 1; A/6; 56 oldal; irkafűzött; 190 Ft


A missziói célokra is kiválóan alkalmas, közkedvelt, kedvező árú evangélium-füzetsorozat új tagjában Máté evangéliuma olvasható

Vásárlás

Új könyvünk: Református korálkönyv I. Genfi zsoltárok

Karasszon Dezső (szerk.)
Református korálkönyv I.
Genfi Zsoltárok

A/4 fekvő; 128 oldal; műbőrkötés; 2200 Ft
ISBN 9789635581566

Olyan korálkönyvet próbáltunk írni, amely egyszerre „könnyebb” is, de „nehezebb” is, mint az 1959-es. (Karasszon Dezső)
 

Jelentős előrelépést jelent a most megjelenő új református korálkönyv, amely a genfi zsoltárok harmonizációját tartalmazza, az 1959-ben kiadott korálkönyvtől eltérően gazdag változatosságot mutatva technikai nehézségben és zenei megfogalmazásban.

2010. május 5., szerda

Új fordítású Biblia – revíziós próbakiadás

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a Reformátusok Lapja és az Evangélikus Élet 2010. május 9-ei számában jelenik meg elsőként a protestáns új fordítású Biblia revíziós próbakiadásában Mózes első könyvének szövege.

2010. május 4., kedd

Új könyvünk: Beszéljünk az istentiszteletről!

Beszéljünk az istentiszteletről!
Feedback-módszerek gyűjteménye
Szerk.: David Plüss, Michael Rahn
Fordította: Szentgyörgyi László
ISBN 987 963 558 142 9; kartonált; 900 Ft
Beszéljünk az istentiszteletről! – mert ez egyház életének központi eseménye. Ha az istentiszteletről beszélünk, akkor azt nem tehetjük felelőtlenül. Az istentiszteletről való felelős beszédhez nyújt segítséget ez a kötet, amely beszél az istentiszteletekkel kapcsolatos visszajelzés szükségességéről, módszertanáról, és javaslatot tesz egy kérdőíves megvalósításra.

2010. április 30., péntek

Új könyvünk – Imre László: Új protestáns kulturális önszemlélet felé

Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
ISBN 978 963 558 149 8; kartonált; 124 oldal; 1400 Ft


Imre László akadémikus irodalomtörténeti kutatásaival régóta munkálja a magyar protestáns kultúra rehabilitálását. Elfeledett vagy elhallgatott műveket és szerzőket emel vissza a köztudatba.
Tíz írásában vagy ő maga értékel, vagy mások értékelő munkájára hívja fel a figyelmet. Itt főként Tompa, Arany, Ady és Reményik Sándor vallásos líráját mutatja be.

2010. április 26., hétfő

Milyen vagy, Istenem? Vallásos gyerekkönyvek a VI. Gyermekirodalmi Fesztiválon és Vásáron

MILYEN VAGY, ISTENEM?

JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A KORTÁRS, VALLÁSOS GYERMEKIRODALOM
ALKOTÓIVAL ÉS ALKOTÁSAIKKAL
A VI. GYERMEKIRODALMI FESZTIVÁL ÉS VÁSÁRON

Időpont: 2010. május 1. (szombat) 15.00–17.00
Helyszín: Művészetek Palotája, Lépcsőterem

Könyvbemutató: Az egyház és Izrael

A reformatus.hu-n jelent meg egy beszámoló a könyvfesztiválon tartott könyvbemutatónkról.

„Izraelnek nincs szüksége újradefiniálni magát a holokauszt után, a történelmi egyházaknak annál inkább. Mi szorulunk rá arra, hogy ebben a teológiai-földrengésben magunkat új, őszinte biblikus újragondolással és bűnbocsánattal határozzuk meg” – fogalmazott Tatai István, „Az egyház és Izrael” című kötetének bemutatása kapcsán a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kiemelt programján.

2010. április 25., vasárnap

Képek a fesztiválos könyvbemutatóinkról

Szombaton játszottunk, beszélgettünk és meséltünk, sok-sok gyerek és szülő részvételével, főszerepben a Bibliai állatokkal, Dömével és Bojtival:


Füsi György képei:


Vasárnap Tatai István új könyvéről, Az Egyház és Izrael című értekezésről beszélgetett nagy érdeklődés mellett a szerzővel Szécsi József, Szűcs Ferenc, Anne-Marie Kool és Schőner Alfréd:

2010. április 23., péntek

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Elkezdődött a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a budapesti Millenárison, egészen vasárnap estig. Mi is ott vagyunk, a Jövő háza nevű épületben, a 22-es standon. Jelentős kedvezménnyel árusítjuk könyveinket; lehet velünk találkozni és (ha éppen nincs sok vásárló) akár beszélgetni is. 

A könyvfesztivál remek hétvégi program az egész családnak: vannak programok felnőttek és gyerekek, szakemberek és olvasók számára, de már csak a könyvekkel való intenzív találkozás miatt is érdemes kilátogatni.

Ahogy korábbi bejegyzéseinkben már írtuk, programjaink is lesznek. 

Szombaton 10 órától a Fogadóépület Gyereksarkában tartunk játékos könyvbemutatót: Játszva, mesélve, beszélgetve - Istenről, világról, emberekről. Ott lesz Győri Katalin és Gellén Sára, a Bojti szerzője és rajzolója, lehet velük találkozni és beszélgetni, a program után dedikálnak is a standunkon. A bemutató további résztvevői: Mucsi Zsófia, Petri Nóra.

Vasárnap 15.30-tól a Márai Sándor teremben lesz kerekasztal-beszélgetés Tatai István: Az Egyház és Izrael című könyvéről a szerző, valamint Anne-Marie Kool, Schőner Alfréd, Szécsi József és Szűcs Ferenc részvételével. A szerző szintén dedikál majd a programot követően a 22-es standon.


FOTÓK: GALSI ÁRPÁD

2010. április 16., péntek

Könyvajánló – A belső ember erősítése

A Reformátusok Lapja 2010. április 18-i számában jelent meg Berényiné Csinády Melinda könyvajánlója A belső ember erősítése című könyvünkről, melyet az alábbiakban közzéteszünk.

Az élet útvesztőjében nem könnyű megtalálni a helyes irányt. Különösen, hogy a megoldás kulcsa önmagunk felfedezésében, környezetünk megértésében és legfőképpen az Istennel való kapcsolatban rejlik. Kik vagyunk valójában, és mi minden lakik lelkünk mélyén? Mit hozunk otthonról, a családunkból? Sőt, mit adunk át a mieinknek, legyen szó gyermekekről és unokákról? Milyen szerepeink, értékeink vannak? Hogyan nézzünk szembe a depresszióval, az öregséggel és egyáltalán önmagunkkal? Nem könnyű kérdések ezek még a Bibliát olvasó hívő keresztyéneknek sem, különösen, amikor az elméletet és az igei gondolatokat gyakorlatra kell(ene) váltani...

2010. április 15., csütörtök

Egyház és Izrael – könyvbemutató kerekasztal-beszélgetés a Könyvfesztiválon


A Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó és a KRE Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézete szeretettel meghívja Önt

Tatai István Az egyház és Izrael

című könyvének bemutatójára, melyre a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjaként 2010. április 25-én, vasárnap 15.30-kor a Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.) Márai Sándor termében kerül sor.

A könyv megjelenése kapcsán a témáról kerekasztal-beszélgetést szervezünk, amelynek résztvevői: Anne-Marie Kool, Schőner Alfréd, Szécsi József, Szűcs Ferenc és Tatai István.

Utána a szerző dedikálja könyvét a 22-es standnál.

2010. április 13., kedd

Kálvinos gyerekkönyvek a Millenárison

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az Ünnepi Könyvhét mellett a legnagyobb (olvasó)közönséget vonzó könyves rendezvény hazánkban. A szervezők néhány évvel ezelőtt a Kongresszusi Központ fülledt termeiből a  Millenáris tágas parkjába és kiállító helyiségeibe költöztették a könyvmustrát, ahová egy esősebb hétvégén akár több tízezer, újdonságokra éhes könyvmoly is ellátogat. Nem régi, viszont annál fontosabb eleme a Könyvfesztiválnak a gyermekek és szüleik számára rendezett könyves „játszótér”, önálló épületben kapnak helyet a gyermekkönyvesek és programjaik: könyvbemutatók, dedikálások, vetítések, beszélgetések.

2010. április 12., hétfő

Kérdezünk - segítsen!

Blogunkon elhelyeztünk egy kis szavazó modult, mert kíváncsiak vagyunk, milyen gyakran látogatják oldalunkat. Kérjük, segítse munkánkat válaszával! Csak egy gombnyomás az egész...

2010. április 11., vasárnap

Egyház és Izrael - megjelent!

Tatai István
Az Egyház és Izrael
Korrelációs modellkeresés a posztholokauszt teológiában
ISBN 9789635581443; B/5; 306 oldal; kartonált; 2900 Ft

Tudományos munkájában Tatai István a holokauszt tragédiáját és Izrael állam megalapítását követő teológiai földrengést tekinti át. A szerző a doktrinális és erkölcsi felelősségtől inspirálva egy olyan őszinte útkeresésre hívja meg az olvasót, amelyen a soá utáni Egyház a hagyományos Izraelt megvető teológia helyett egy új Egyház-Izrael korrelációs modellt keres, amelyben Izrael örök kiválasztása és szövetsége keresztyén teológiai legitimitást nyer.

2010. április 8., csütörtök

Könyvvásár

Várjuk az érdeklődőket következő könyvvásárunkon:
BEREKFÜRDŐN
a Megbékélés Házában
2010. április 19-én, hétfőn.
Engedményes vásárlási lehetőség!

2010. április 7., szerda

Hatvanévnyi történet

Hatvanévnyi történet
Pecsuk Ottó (szerk.): A Magyar Bibliatársulat hatvan éve, Kálvin Kiadó, 2009.
Varga Lajos Márton könyvismertetője a Népszabadság 2010. április 7-ei számában.

2010. április 1., csütörtök

A keresztyén hit alapjairól – Egy érdekes és szép könyv húsvétra!

A keresztyén hit
Szerkesztette: Alister McGrath
Fordította: Árpádföldi Zsófia
ISBN 978 963 558 082 8; B/5; 352 oldal; keménytáblás; 4300 Ft


A könyv a keresztyén hit alapelveit foglalja össze, tömör, könnyen érthető magyarázatokkal. Azt próbáljuk bemutatni, hogy tulajdonképpen miben hisznek a keresztyének – akik a világ legnagyobb vallási közösségét alkotják –, mire támaszkodik a keresztyén hit, hogyan fejlődött, változott a keresztyén vallás és közösség az évszázadok során, és hol van a helye a modern világban és a mai egyházban.

2010. március 31., szerda

Bibliakiállítás a betegvárókban

Magyar Bibliatársulat egyik adománygyűjtő akciójának célja valósult meg a most útjára indult vándorkiállítással. A kórházi várótermekben, folyosókon tizenkét plakáton bemutatott kiállítás címe: Az Áldott orvos – betegség és gyógyulás a Bibliában. A plakátok a betegséggel és gyógyulással foglalkozva kiemelik azt, hogy az ember testi-lelki egységet alkot. A betegség nem büntetés, a reménységnek fontos szerepe van a gyógyulásban.