2010. október 30., szombat

Bemutattuk: Írd meg, amiket láttál...

A szigetszentmiklósi lakótelep református gyülekezete 10 éves történetére visszatekintve konferenciát szervezett, ahol a panelmissziót végző lelkészek és gyülekezetek konzultációjából, a közös útkeresésből született kötetet is bemutatták egy kerekasztal-beszélgetés keretei között. A kötet bemutatását követően (Czövek Tamás, jobbról a második) Mucsi Zsófia (Kálvin Kiadó, balra) vezetésével Harmathy András (Szigetszentmiklós-Újváros, balról a második), Dandé András (Miskolc-Avas-Dél, középen) és Lovas András (Budapest-Gazdagrét, jobbra) vallottak arról, miért és hogyan végzik a hagyományostól sok szempontból eltérő lelkészi munkájukat fiatal, lakótelepi református gyülekezeteikben. A beszélgetés a kötethez hasonlóan nem gyülekezetépítési módszerekre tette a hangsúlyokat, hanem arra a történetre, amit Isten cselekszik ezekben a gyülekezetekben.

2010. október 21., csütörtök

Újdonság – A héber Ószövetség szövege

Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában
ISBN 978 963 558 140 5; B/5; keménytáblás; 464 oldal; 3600 Ft

Magyar nyelven mind ez ideig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókori-középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is megjelennek. Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent – egyházi és nem egyházi felsőoktatásban is tankönyvként használt – egyetemi jegyzetének jóval részletesebben kidolgozott változata. A tárgyalt anyag elrendezése és mélysége monografikus igényű, ugyanakkor a mű kézikönyvszerűen is használható. Bízunk benne, hogy a könyv kedvező fogadtatásra lel a lelkipásztorok, az exegetikai szakemberek, az Ószövetség iránt érdeklődő kutatók, és természetesen az egyetemi hallgatók és oktatók között.

2010. október 17., vasárnap

A „hét lakótelepi gyülekezet” közül egy: konferencia és könyvbemutató Szigetszentmiklóson

Időpont: 2010. október 30. szombat.
Helyszín: Szigetszentmiklós-Újvárosi református gyülekezet (2310 Szigetszentmiklós, Erkel F. u. 1.).

Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet
kapcsolódó bejegyzés: a könyv részletei

Ez a könyv nem egyszerűen dokumentálni szeretné az újonnan alapított lakótelepi református egyházközségek történetét, hanem hálaadásra és bátor szolgálatra inspirálni az olvasókat. 
E célkitűzéshez igazodik a bemutató helyszíne is. A könyv megjelenése egybeesik a szigetszentmiklósi – az egykori Munkásőr – lakótelepen tíz évvel ezelőtt megkezdett gyülekezetszervezés jubileumával. A hajdani rendőrségi épület és lőtér ma már templommá átépítve hirdeti Isten dicsőségét. Ez a helyszín szimbolikusan fejezi ki mindazt, amiről a könyv szól. 

Program: 
10.00 Megnyitó (Harmathy András református lelkész) 
10.15 Előadás: A lakótelepek és lakóparkok magyar valósága (Dr. Csizmady Adrienn szociológus) 
11.15 Kisfilm a lakótelepi életérzésről 
11.30 Szünet 
11.45 Előadás: A városi gyülekezetalapítás kérdései (Steinbach József református püspök) 
13.00 Közös ebéd 
14.00 Könyvbemutató dr. Czövek Tamás szerkesztő, majd kerekasztal-beszélgetés három lelkipásztorral a könyv írói közül (moderátor Mucsi Zsófia, Kálvin Kiadó) 
14.45 Hálaadó Istentisztelet (igehirdető dr. Szabó István református püspök) 

A Kálvin Kiadó könyveit a helyszínen kedvezményesen meg lehet vásárolni.

2010. október 15., péntek

Könyvvásár az EHE-n

Könyvvásár az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Időpont: 2010. október 21. 9–17 óráig
Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
A Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó könyveit
engedményesen vásárolhatják meg.
Minden érdeklődőt és vásárlót szeretettel várunk!


 
Nagyobb térképre váltás

2010. október 14., csütörtök

Bemutatkozás és könyvvásár a KRE HTK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán október 14-én kedvezményes könyvvásárt tartottunk. Galsi Árpád igazgató az exhortáció keretei között mutatta be az egyház kiadójának szolgálatát.

2010. október 11., hétfő

Kálvin Téka, 2010 ősz / reformáció

Elkészült hírlevelünk őszi, reformáció ünnepére megjelenő száma.

Reformáció, ige, könyv
„Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,8–9)
A Kedves Olvasó természetesen joggal korrigál: a helyes, teológiai sorrend ez: ige, reformáció, könyv. Mégis a reformációval kezdjük, hiszen az emlékünnep közeledik, a reformáció hónapja, a Kálvin-évek aktuálissá teszik, míg az ige (elvileg) mindig ott van, a könyvek is tornyosulnak a könyvpaloták csarnokaiban, sőt már digitális formában is, fizikai helyet sem követelve maguknak.
Az ünnep apropóján a három fogalom elválaszthatatlanul szoros kapcsolatát szeretném hangsúlyozni.