2009. november 8., vasárnap

A Barmeni Teológiai Nyilatkozat

Új megjelenés!

Fekete Károly
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához

Részletek a kattintás után olvashatók. 


Fekete Károly
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához
A/5; 164 oldal; kartonkötés; 1100 Ft
„Isten Igéje örökre megmarad – ez a záradéka annak a hitvallásos teológiai nyilatkozatnak, amelyet 1934. május 31-én, a németországi Wuppertal város Barmen nevű kerületében fogadott el a német hitvalló egyház zsinata. A kor népszerű magyar egyházi lapjában, a Protestáns Szemlében így írt erről Török István teológiai professzor: „Nem nagyon vizsgálgatták, hogy a zsinatnak megvannak-é a formai kellékei. Tekintélyt a határozataiknak nem a jogi értelemben vett »törvényesség«, hanem a régi hitvallásokkal való megegyezés s végső fokon az Ige tekintélye adott. Ezen a zsinaton nem hangzottak el hangos szólamok a szélsőségek, illetve a modern pogányság ellen, az összefogást sem hangoztatták. De nagyon egyszerűen és nagyon tárgyilagosan együttes bizonyságot tettek arról, hogy Krisztus az egyedüli Úr hiten és egyházon. Az államhatalomhoz való viszonyt következésképpen így határozták meg: az állam éppúgy nem tekintheti magát egyháznak, vagyis az isteni akarat hirdetőjének, mint ahogy az egyház sem tehető az állam szervévé. (…)
A német hitvalló egyház példájából látjuk, hogy ez a mi sok jel szerint torz fejlődésű és hitvallónak nem mondható protestantizmusunk is megéledhet és hitvallóvá válhat.”

„Hálaadó adósságtörlesztés ez a mű, amelyet kezében tart az olvasó. Hálaadás azért, mert az egyház Ura 75 esztendővel ezelőtt eljuttatott egy közösséget arra a felismerésre, hogy sürgető szükség van egy olyan sűrített tanítás megfogalmazására, amelyik félreérthetetlenül világossá teszi az egyház és egyszersmind a világ számára az egyház egyházként való megmaradásának alapfeltételeit. (…) Adósságtörlesztés ez a könyv a magyar reformátusság részéről azok iránt a kevesek iránt, akik az eltelt 75 esztendőben nem csupán hivatkozási alapnak tekintették a Barmeni Teológiai Nyilatkozat tételeit, hanem komolyan vették annak igényét. (…) Legnagyobb haszna azonban az lesz, ha segít bennünket ma és a jövőben lényeget látni és lényeget láttatni, belső és külső, elméleti és gyakorlati csapdákat elkerülni.”
(Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a MRE lelkészi elnöke ajánlásából)

Kálvin Kiadó, Budapest, 2009
www.kalvinkiado.hu

Könyvbemutató: Debrecen, DRHE, 2009. november 26. 17 órától

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése