2010. október 21., csütörtök

Újdonság – A héber Ószövetség szövege

Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában
ISBN 978 963 558 140 5; B/5; keménytáblás; 464 oldal; 3600 Ft

Magyar nyelven mind ez ideig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókori-középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is megjelennek. Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent – egyházi és nem egyházi felsőoktatásban is tankönyvként használt – egyetemi jegyzetének jóval részletesebben kidolgozott változata. A tárgyalt anyag elrendezése és mélysége monografikus igényű, ugyanakkor a mű kézikönyvszerűen is használható. Bízunk benne, hogy a könyv kedvező fogadtatásra lel a lelkipásztorok, az exegetikai szakemberek, az Ószövetség iránt érdeklődő kutatók, és természetesen az egyetemi hallgatók és oktatók között.

Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A kötet a Magyar Bibliatársulat megbízásából jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában.
A megjelenést a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatta.

Kustár Zoltán: A Héber Ószövetség szövege. Előnézet                                                            

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése