2010. december 4., szombat

Kulturális önvizsgálat – ismertető Imre László könyvéről

A Könyvhét decemberi számában olvasható Pompor Zoltán ismertetője a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent könyvről.

Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
ISBN 978 963 558 149 8; kartonált; 124 oldal; 1400 Ft 

[Könyvhét] A 16. századtól kezdve a magyarországi kultúrát és a magyar nyelvet jelentősen befolyásolta a protestantizmus. A protestáns egyházakhoz a reformáció nagy hullámának elcsendesülését követő évszázadokban is olyan értékek kapcsolódtak, mint az „érzelmi egyszerűség és bizonyosság, kényes erkölcsi tisztaság, a pompától, fényűzéstől idegenkedő puritánság, erős nemzeti kötődés, a magyar nyelv és múlt iránti felelősségérzet”.
Imre László kis kötetbe rendezett válogatott tanulmányai a fentebb idézet gondolat szellemében mutatják be a magyar kultúra protestáns elemeit egy református irodalomtudós szemével. A szerző kutatási területe a 19. és a 20. századi magyar irodalom, a kötet elemzéseiben jobbára ennek az időszaknak a protestáns költőit (Tompa Mihály, Arany János, Ady Endre és Reményik Sándor) és gondolkodóit (Ravasz László, Makkai Sándor) vizsgálja. Munkásságukon keresztül mutatja be protestáns szellemiség hatását az egyén személyes sorsára – a tradíció összefonódik az alkotó jelenével, szellemén átszűrődve változik, alakul, az évszázados alapok ugyanakkor változatlanok maradnak.

Imre László tanulmányainak, cikkeinek erénye, hogy egyfelől a protestáns kultúra eddig kevéssé vizsgált tájait kalandozza be és hozza közel az olvasóhoz, másfelől képes mindezeknek a gondolatoknak olyan keretet adni, amelynek köszönhetően a protestáns szellem új- és legújabb kori teljesítményei vázlatos rendszerré rendeződnek. A könyv nem lezárt kutatás, hanem az utóbbi évtizedekből összeszedegetett és töredékes képpé rendezgetett mozaikdarabkák, a kép tehát nem teljes, viszont részlegességében is képes irányt mutatni – egy új protestáns kulturális önszemlélet felé. Ekképpen lesznek ezek a tanulmányok jelentősebbek az előszóban meghatározott szerény célnál (kiegészítő ismeretek a református iskolák oktatói számára): önismereti lehetőség, kulturális iránytű, biztos alap értékválsággal küzdő korunkban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése