2011. szeptember 1., csütörtök

Az iratmisszióról Erdélyben

Nagybányán az országos presbiteri konferencia vendégei voltunk
Az utolsó augusztusi hétvégén a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó terjesztő munkatársai Nagybányán jártak, a Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerület presbiteri szövetségeinek közösen megtartott konferenciáján.
Az idei találkozónak a Nagybánya Óvárosi Református Egyházközség temploma adott otthont. A közel kétszáz presbiter részvételével lezajló program keretében többek között az egyházon belüli konfliktusok kezeléséről, a közelgő általános presbiterválasztásról és az idén 90. esztendős Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetéről esett szó. Mindezek mellett ez az országos szintű alkalom – 2009 óta mostmár másodízben – kedvezményes Biblia- és könyvvásárral is kiegészült, sőt ezúttal egy rövid, személyes bemutatkozásra is sor került. Fodor Csaba terjesztési vezető számolt be a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat sok évtizede tartó bibliakiadó és -terjesztő munkájáról, majd arról beszélt, hogy miként lehet a sokféle gyülekezeti, s azon belül is kiemelten a presbiteri szolgálat része a keresztyén iratmisszió, az istentiszteleten és bibliaórán elhangzottak mintegy folytatása a templomajtóban működő iratterjesztés, vagy éppen a gyülekezeti (parókiális) könyvtár a közösség minden tagjának lelki épülésére.

A jelen lévők arról is hallhattak, hogy a két egyházkerületben itt-ott ugyan, de működik a határokon átívelő iratmisszió, így mind a Bibliák, mind a hitmélyítő, a hitben járást segítő kiadványok elvben eljuthatnak Partium és Erdély reformátusaihoz. Jó volna azonban, ha még többen keresnék föl, vagy hívnák a helyi egyházi alkalmakra  a könyvterjesztéssel foglalkozó testvéreket. S bizony, korántsem nevezhetjük valóban jól működőnek a jelenlegi hálózatot. Sokkal nagyobb a szükség, és sokkal több lehetőség szunnyad még a gyülekezetekben. Reméljük, hogy 2009. május 22. után a Biblia és a keresztyén könyvek terjesztésének ügye is egyre inkább hozzájárul majd ahhoz, hogy testvéri kapcsolataink szorosabbá váljanak, és a közösen olvasott Szentírás vigasztaló, bátorító, útbaigazító üzenete – mint sok száz év óta mindig – ezután is megtartó erő marad a Kárpát-medencében élő magyar reformátusok számára.
Fodor Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése