2011. augusztus 28., vasárnap

„Magától terem a föld...”

Keresztyén iratmisszió a harmadik „Magyarok Országos Gyűlésén”
Az idei nagyszabású bösztörpusztai rendezvény egyik újdonsága volt a Történelmi Egyházak Sátra, amelyben a keresztyén könyvkiadók is lehetőséget kaptak kiadványaik árusítására. A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó kiadványai mellett a Harmat Kiadó, a Luther Kiadó, a Szent István Társulat és az Új Ember Kiadó kínálatából válogathattak maguknak az érdeklődők.
Egy-egy koncert vagy előadás többeket is becsalogatott, de igazán csak egyetlen alkalommal, a vasárnap délelőtt megtartott református istentiszteleten jelenthettek  teltházat a szervezők ezen a helyszínen. Így a Bibliák és hitmélyítő könyvek iránt is viszonylag kevesen mutattak érdeklődést, ennek ellenére igyekeztünk legalább nekik  megmutatni, hogy a történelmi egyházak missziós munkájának mennyire fontos, szerves része a Biblia és annak jobb megértését segítő könyvek kiadása és terjesztése. Ebben a Magyar Bibliatársulatnak még 2008-ban, a Biblia évében elkészített és azóta szerte a Kárpát-medencében sokak által megismert, mintegy húsz színes tablóból álló bibliatörténeti kiállítása is segítségünkre volt.
Ahogyan néhány mondat erejéig ott is elhangozhatott, a református, evangélikus és római katolikus felekezetek és azok kiadói elengedhetetlen missziós eszköznek tartják az Ó- és Újszövetségből álló teljes Szentírást, mint a Krisztust követő hit és belőle fakadó élet egyetlen „zsinórmértékét”. S ahogyan a jézusi példázatban olvashatunk a „magától növő” vetésről és az azt követő aratásról (Mk 4,26–29), ekképpen valljuk, hogy az egyházon belüli és kívüli tévtanítások ellen akkor és úgy harcolhatunk leghelyesebben, ha az esetleg tévúton járó testvérekkel is tőlünk telhető módon megtartva a szeretetkapcsolatot, a Biblia tanítása alapján, minden alkalommal a názáreti Jézus Krisztusba vetett hitünkről teszünk bizonyságot akár egy ilyen könyves jelenléttel is.
f-a

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése