2011. április 1., péntek

Az önkéntességről a Confessio legújabb (2011/1) számában


Az Európai Unió a 2011-es esztendőt az Önkéntesség Európai Évének nyilvánította. Ezért a Confessio folyóirat (a Magyarországi Református Egyház Kulturális Figyelője) harmincötödik évfolyama első számának központi témaköre: az önkéntesség.
Az írások szerzői és interjúalanyai a témát mindenekelőtt református egyházi szemszögből járják körül.
Ugyanakkor színes képet kaphatunk e sokrétű fogalomkör bibliai gyökerein túl annak ökumenikus egyházi és az egyházakon kívüli gyakorlati megvalósulásának történetéről, és jelenlegi nemzetközi tendenciáiról is. Megismerhetjük több hazai és nemzetközi szervezet egész társadalmunk számára fontos tevékenységét, olvashatunk a hitbeli elkötelezettség és a szaktudás kapcsolatáról, egymást kiegészítő funkciójáról, valamint arról is, hogy bár nem elvárható magatartás, hogy mindenki "feláldozza" magát, csodálatosan szép példa lehet mégis – elsősorban a fiatalabb nemzedékek előtt – a 20. század egyik legismertebb magyar önkéntese, a mártírhalált halt Molnár Mária misszionárius-diakonissza élete arra, hogy mit is jelentett, és mit jelent(het) itt és most Isten és felebarátunk önként vállalt szolgálata, s miért volna fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak ilyen módon a segítő munkába.
A folyóirat megjelenik: negyedévente.
Egy szám ára: 1300 Ft
Megrendelhető a www.kalvinkiado.hu weboldalon.
Szerkesztőség: confessio@zsinatiiroda.hu
Tartalom:
MEDITÁCIÓ
Lovász Krisztián: „Uram, mikor láttunk téged éhezni…?”

TÉMA: Önkéntesség
Kiss Sándor: Önkéntes portrék a református egyházban
„A hospice nemcsak a haldokló beteg segítéséről szól” – Konta Benőné, Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
„Hajléktalanokkal foglalkoznék otthon” – Lauren Frail, Önkéntes Diakóniai Év Programiroda
„Az önkéntes külön állatfaj, amiből minél több kellene” – Macsek Laura, Bethesda Gyermekkórház
„Bele kell szagolni néha a levegőbe” – Meggyes Ildikó, Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány
„Lehet, hogy holnap reggel már nem ébredek fel, de kutya kötelességem segíteni a nálam sokkal nehezebb helyzetben levőket” – Tóth Tamásné, „Lázár” Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat
„Gyermekek számára természetessé kell tenni, hogy tartozniuk kell valahová” – Bessenyei Bálint, Budapest-Budai Református Egyházközség
Richard Otterness: Az önkéntesség mint idő„pazar”lás
Perpék Éva: Az önkéntesség nemzetközi és hazai tendenciái
Fekete Zsuzsa: Önként Krisztusért – A diakonisszák élete és az önkéntesség
Miklya Luzsányi Mónika: Önkéntesség és életáldozat – Molnár Mária példája ma a fiatalok számára
Egészséges önzés – Komlósi Piroskával, Magai Margittal és Szalma Annával beszélget Csepregi Botond
Bartal Anna Mária–Kmetty Zoltán: Választás és meghívás – A református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei
Karasszon István: Önkéntesség a biblikus szemével
Kraft András – Bolba Márta: Önkéntesség az ember(i)ség történetében
Szűcs Ferenc: Az önkéntesség bibliai és teológiai nézőpontból
Hámori Ádám: Ifjúság – hit – önkéntesség

FIGYELŐ
Végh László: A fenntartható élet szellemi háttere és a kenyérszaporítás
Németh Balázs: A „keresztyén vezető kultúráról” – kérdőjelekkel
Karasszon István: Jan Alberto Soggin emlékezete (1926-2010)
Monodráma
Karasszon István: Sárdi Mária: Kislány a pokolban
Könyvszemle
Kovács Ábrahám: Szentpétery Péter: Darwin hatása a teremtéshitre
Bertha Zoltán: Az esszénapló tágas horizontjai – Petrőczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek

Hirdetmény
Ökumenikus találkozó 2011-ben Balatonszárszón – Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, a Magyar Pax Romana és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia közös rendezvénye 2011. április 26. és május 1. között
Angol nyelvű tartalomjegyzék

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése