2010. november 11., csütörtök

Megjelent a Confessio 2010/3. száma

B/5 méret, 168 oldal, kartonkötés; ára: 1300 Ft
Téma: Normakontroll – avagy normális vagy?
A most megjelent írások a Normakontroll – avagy normális vagy? témát körüljárva a család és a társadalom, valamint az egyház mint közösség, és a másság, a deviancia ellentétével, az elfogadhatatlan elfogadásának vagy gyógyításának lehetséges útjaival foglalkoznak négy fejezetbe (I. Normavesztés vagy új normák születése?; II. Társadalmi kórképek; III. Betegeket Gyógyítsunk!; IV. Terápiás kísérletek) gyűjtve az érdekfeszítő és aktuális riportokat, tanulmányokat.
A Szépmívesség rovatban Caravaggio művészetében mélyedhetünk el, a barokk mester műveiben megjelenő „prédikációk” megismerése által. A Figyelő rovatból pedig mindenekelőtt a Sütő Gábor nyugalmazott nagykövettel készített interjút érdemes az olvasó figyelmébe ajánlanu
nk, aki a világot bejárt „utazó” létére élete legfontosabb értékeit mégsem a nagyvilágban, hanem legbelül, saját istenhitében és magyarságában megtaláló emberként vall életútjáról. A beszélgetést Sike Gábor, az Európa Rádió főszerkesztője jegyzi.
Néhány cím a tartalomból:
Szűcs Ferenc: Norma, evidencia, deviancia református teológiai szempontból
Vályi Nagy Ervin: Etikánk ma: érték- és normarendszerünk
Tari Annamária: Y generáció és a társadalmi változások
Bagdán Zsuzsanna: Rajz helyett szex
Fekete Zsuzsa: Melegkérdés – megtérítendő bűnösök?
Koós Tamás: Szenvedélybetegségek – környezeti kényszer?
Steinbach József: A megváltás csodája – Mi kell ahhoz, hogy az egyház megfeleljen gyógyító megbízatásának?
V. Baki Ilona: Fegyelem, önfegyelem, áldozat a családban
H. Váradi Ildikó: A Magyarországi református Egyház szerepvállalása a gyermekvédelemben
Pecsuk Ottó: Akik fantáziát látnak a Bibliában
EPMSZ konferencia – Szolidaritás határok nélkül
A folyóiratról általában:
A „confessio” szó a magyarban kettős értelmű: vallomást és egyben hitvallást is jelent. A Második Helvetica Confessio-t (Helvét Hitvallást) követő Magyarországi Református Egyház Zsinata 1977-ben azzal az elgondolással bocsátotta útjára e folyóiratot, hogy az egyházhoz kötődő, de azon kívül is önállóan létező, kálvinista kultúrkörben meggyökerezett, és annak hagyományait magáénak valló értelmiség számára nyílt fórumot biztosítson egyrészt a történelmi hagyományok megőrzése, másrészt az egyéni és társadalmi etika, valamint a tudományok és művészetek különböző területein történő szellemi együttműködés megteremtése céljából. Az elmúlt három évtized jó bizonyságát adta ennek a törekvésnek, s a szerkesztőség ma is azzal a reménységgel ajánlja igényes, gondolkodó és egyházuk iránt felelősséget érző olvasóinak a Confessio-t, hogy közös dolgaink megoldásában, az isteni (szent) és emberi értékek együttes ápolásában ezután is sikerül majd összefogásra bátorítani, református hitünkről egymás és a kívülállók előtt időszerű, s igaz hitvallást tenni.
Felelős szerkesztő:
Csoma Áron
Szerkesztőség:
1146 Budapest, Abonyi u. 21. tel: 06 1 /343-7870
Kiadja és terjeszti:
Református Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35., tel: 06 1 /386-8267
Előfizetési díj 2010-ben egy évre: 5200 Ft
Egy szám ára: 1300 Ft
Megjelenik negyedévenként.

Kapcsolódó teljes írások a folyóirat
2010/1. (Téma: Keresztyénség és iszlám)
és 2010/2. (Téma: TRIANON) számából

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése