2011. július 18., hétfő

A CONFESSIO újra ott lesz a Csillagponton!

A CONFESSIO a Magyarországi Református Egyház Figyelője legújabb (2011/2) számáról

Az emberi kapcsolattartásnak az egyik legszebb mozdulata az érintés, amely sokszor kifejezőbb szavainknál. Egy szelíd érintésben több erő rejtezik, mint a legnagyobb erőkifejtésben. A 21. században már jól ismert tény, hogy az emberi fejlődésben a gyermekkortól kezdve milyen komoly szerepet játszanak az érintések, amelyek legfontosabb üzenete a szeretet és az odafigyelés.
A Confessio 2011/2. számának fő témája az érintések. A szerkesztőség három írással szeretne hozzájárulni a
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó idei alkalmához: Nyitrai Erika professzor asszony érintési szokásainkról ír, ezt követően egy riport-összeállítás az érintések nélküliséggel foglalkozik, majd egy beszélgetést adunk közre, amely egy Isten által megérintett politikusról szól. (– A Szerkesztőség)

Minden kedves érdeklődőnek, aki a magyar protestáns kultúra, néprajz, irodalom, valamint nemzeti és azon belül is a hazai és határon túli reformátussághoz kötődő történelmünk emlékei, és nem utolsó sorban az aktuális társadalmi kérdések iránt egyaránt nyitott, ezúttal is jó szívvel ajánljuk a Confessiot.
Tartalom:
TÉMA: Megérintettek
Nyitrai Erika: Érintési szokásaink nyomában
Kiss Sándor: Érintések nélkül az Isten háta mögött? – Riport-sorozat
Fekete Zsuzsa: Az Országháztól az Isten házáig – Beszélgetés Molnár Róbert polgármesterrel
SZÉPMÍVESSÉG
Zsirai László: A szavak gyógyító ereje
Éles Csaba: A Szentírástól Senecáig – Comenius bölcseletének antik szellemi forrásai
Szabadi Sándor: Hontalanok útján… - Meditáció Johannes Urzidil: Egy pedáns ember vallomása és Illyés Gyula: Haza a magasban c. verse alapján
Balla László: Úrvacsora (vers)
ÉVSZÁZADOK FÉNYEI
Papp Vilmos: Horváth Ádám, a kömlődi lelkészlak szülötte (1760-1820)
TANÚSÁG
Békési Sándor: A Jánosi korpusz. Bolyki János emlékezete
FIGYELŐ
Orosz Károly: Mint oldott kéve”. Dombrádi adalékok a magyar reformátusok Amerikába vándorlásának történetéhez
Lőkös István: Egy kaj-horvát énekeskönyv magyar protestáns szövegei és forrásai
Németi János Levente: A birodalmi kancellár és a birodalmi püspök
Tóth Károly: Aki sem szívet, sem hazát nem cserélt – a 80 éves Németh Balázs köszöntése
Fekete Csaba: Bél és a Sárkány kéziratos fordítása a 16. századból

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ

Szalay László Pál: Zöldellő egyház
KÖNYVSZEMLE
Miklóssy Endre: Több életerőt! E. K. Reich: Napsütés és villámlás – Grundtvig püspök élete és műve
Albert András: Huszár Pál: Kálvin János tanításából
Petrőczi Éva: A kalap-koronás ember – Tanulmányok és emlékezések Áprily Lajosról
Bogárdi Szabó István: A Református Egyházi Könyvtár új folyama

A kiadványt július 19. és 22. között keresd a Kálvin Kiadó sátrában, Lehetőségek Piacán!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése