2010. április 11., vasárnap

Egyház és Izrael - megjelent!

Tatai István
Az Egyház és Izrael
Korrelációs modellkeresés a posztholokauszt teológiában
ISBN 9789635581443; B/5; 306 oldal; kartonált; 2900 Ft

Tudományos munkájában Tatai István a holokauszt tragédiáját és Izrael állam megalapítását követő teológiai földrengést tekinti át. A szerző a doktrinális és erkölcsi felelősségtől inspirálva egy olyan őszinte útkeresésre hívja meg az olvasót, amelyen a soá utáni Egyház a hagyományos Izraelt megvető teológia helyett egy új Egyház-Izrael korrelációs modellt keres, amelyben Izrael örök kiválasztása és szövetsége keresztyén teológiai legitimitást nyer.

Hazánkban elsőként tárja fel részletesen ennek a fájdalmas útkeresésnek próbálkozásait és kísértéseit. (…) Megalkotott modellje úgy kívánja figyelembe venni az Izraelről szóló újszövetségi „negatív” és „pozitív” közléseket, hogy a predestináció és szabad akarat paradoxszerű egymás mellé helyezése megőrizzen bennünket a teológiai csapongástól, de közben istendicsőítésre szabadítson fel.

A könyv átfogó információs bázisával és kiegyensúlyozott elemző módszerével pozitív ösztönzést adhat a terhelő múlt feldolgozására, valamint a zsidósághoz való viszonyunk felelős újraértelmezésére. A mű eközben kitér olyan neuralgikus kérdésekre is, mint a Palesztin Felszabadítás teológia, Izrael állama, zsidómisszó, messiási zsidóság, illetve a millennium kérdésére.

A szerzőről
Dr. Tatai István református lelkipásztor, teológus. Teológiai tanulmányait Budapesten és a németországi Bethelben végezte. Számos teológiai cikk és egy könyv szerzője. Részt vállal olyan hazai és nemzetközi fórumok munkájában, amelyek az Egyház és Izrael kapcsolatának elméleti és gyakorlati kérdéseit kívánják a teológiai érdeklődés látókörébe emelni.

Célközönség
•    Teológusok
•    Lelkészek
•    Hitoktatók
•    Teológiai és ökumenikus érdeklődésű személyek
•    A keresztyén–zsidó párbeszédben résztvevők és tájékozódók
•    Izraelre teológikusan fókuszáló politikusok és újságírók

Ajánlások
Idézet dr. Szécsi József egyetemi adjunktus opponensi véleményéből („Összefoglalás”), Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem:
Tatai István lelkész úr kitűnő dolgozatot írt. Teológiai tézisei mértéktartóak és elfogadhatóak. Igen szegényes, mondhatni üres a zsidó–keresztény kapcsolatrendszer könyvespolca Magyarországon, alapvető munkák hiányoznak: források, dokumentumok, a kérdéskör naprakész elemzése. Tatai István olyan forrásokat ismertet mértéktartó teológusként, amelyek még nem kerültek elemzésre.
Idézet  dr. Vladár Gábor tanszékvezető professzor (Pápai Református Teológiai Akadémia) opponensi véleményének összefoglalásából:
Tatai István disszertációja úttörő jellegű vállalkozás. Feltétlenül dicséretes a hatalmas anyagmennyiség felkutatása, elrendezése, bemutatása és kritikai jellegű értékelése, valamint a saját modell kialakítása. A Szerző nagy munkát végzett ezen a téren. Ugyancsak kiemelendő a téma empatikus kezelése és a gyakorlati konzekvenciák korrekt megfogalmazása.

Részletek dr. Bolyki János, DSc, professzor emeritusz opponensi bírálatából a műhelyvédés alkalmával:
A 280 oldalas dolgozat a témát önálló módon dolgozza fel, nem „kivonat-gyűjtemény” más alapművekből, hanem maga is alapművé válhat. Szép teljesítmény az óriási anyag teológiatörténeti ismertetése, rendezése, még fontosabb az azzal kapcsolatos állásfoglalás és a saját pozíció kialakítása. (…) A dolgozatot, hiányt-pótló jellege, anyagismerete és annak új szempontok szerinti továbbgondolása, világos stílusa, buzgó, de megfontolt javaslataira tekintettel a Főtiszteletű Doktori Tanácsnak elfogadásra ajánlom.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése